korsmalm-sienet.png

Tjänster

Om oss

Korsmalms Vårdhem är ett privat vårdhem som erbjuder dygnet runt boende med olika servicenivåer, från effektiverat serviceboende till stödboende. Vår målgrupp är vuxna som är dementa på grund av rusmedelsmissbruk samt personer i behov av rehabilitering på grund av rusmedelsmissbruk och psykisk ohälsa.

 

Vårdhemmet har 41 platser, av vilka 25 platser i singelrum och de övriga i 8 dubbelrum. Utöver de personliga rummen för boende har vårdhemmet trivsamma och hemtrevliga gemensamma utrymmen, så som läshörna, vardagsrum och matsal.


Läge och omgivning

Korsmalms Vårdhem ligger i Lappträsk, på den östnyländska landsbygden. Gårdsplanen ligger på en tallmo. Gårdsplanen är planerad utgående från olika gemensamma aktiviteter och möjlighet att njuta av naturen i lugn och ro. Gårdsplanen har flera sittgrupper, både solbelysta och i skugga. Det finns en grillkåta på gårdsplanen. Olika planteringar skapar trivsel under sommaren.

Vi har olika redskap för verksamhet utomhus, så som möjlighet att kasta pil, spela mölkky eller krocket. Altanen på bakgården fungerar som invånarnas rökplats och den är en plats för utomhusvistelse särskilt sommartid. I närområdet finns det goda möjligheter att röra på sig på spånbana eller i blåbärsskogen, där det om höstarna också växer svampar.


Vårdideolgi och kvalitet

Korsmalms Vårdhems värden och verksamhetsprinciper:

  • respekt för självbestämmanderätten

  • individualitet

  • delaktighet

  • trygghet

    Vårdhemmets vardag byggs upp med ett rehabiliterande grepp, utgående från kunden, med beaktande av deras individuella styrkor, önskemål och behov.

     

    Personalen har ett gediget kunnande inom rusmedels- och psykisk rehabilitering, både praktiskt och utgående från teoretisk kunskap. Yrkeskunskapens utveckling tryggas genom regelbunden skolning och egenutvärdering. Kvaliteten på de tjänster som vi erbjuder, följer vi upp och utvärderar systematiskt med hjälp av olika mätare.


Kvalitet är ett levnadssätt, en vilja att göra på bästa möjliga sätt så att också andra är nöjda med slutresultatet. Kvaliteten förbättras genom att binda sej personligen och utveckla verksamhetsformerna inom enheten.

Korsmalm-luonto.png

Hörnstenar för en god vård

- Egenvårdare

- Service- och rehabiliteringsplan

- Självbestämmanderätt

- Delaktighet

- Trygghet

- Individualitet

- Yrkeskunnig personal

korsmalm-kota.png

Personal

- Sjukskötare

- Socionom

- Närvårdare

- Vårdbiträden

- Kockar

- Städare

- Gårdskarl

Dessutom

- Egenläkare

- Fysioterapeuter

- Verksamhetsterapeut

- Fotvårdare

- Massör

- Frisör


Korsmalms Vårdhem, Sanatorievägen 71,

07800 Lappträsk 019-610650

Platsförfrågningar: ledande vårdare Heidi Leivoja 044-7734102

Fakturering och förvaltning: företagare Benny Engård 0400-203978